Головна / Оголошення / УВАГА! Декларування доходів!


Нагадуємо, що відповідно до статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в тому числі державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати місцевих рад зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, зобов'язані подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру:

- за період, неохоплений раніше поданими деклараціями;

- протягом одного року, але не пізніше як до 01 квітня 2018 року.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію. У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Згідно статі 49 Закону України “Про запобігання корупції” державні органи, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному частиною першою статті 45 цього Закону.

Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації керівнику державного органу, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Звертаємо увагу на те, що відповідно ст.172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції” тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання або несвоєчасне подання повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані – тягне за собою накладання штрафу від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Адміністративна відповідальність настає у випадку розбіжності на суму 138 – 344 тис. грн., або 100-250 мінімальних заробітних плат.

Кримінальна відповідальність – у випадку розбіжності на суму більш ніж 344 тис. грн., або 250 мінімальних заробітних плат.

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.docx

Форма декларації осіб, уповноваженних на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.pdf

Роз’яснення щодо заповнення декларацій

Форма повідомлення про суттєві зміни ів майновому стані суб”єкта декларування.pdf

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.pdf

 

 

розділ: Оголошення Переглядів: 169 Дата: 15.03.2018