Загальні засади:
Повна назва
Будинок культури № 1
Вiдповiдна галузь
Скорочена назва
Мiсцезнаходження 71670, Запорізька обл., Василівський р-н,с. Мала Білозерка, вул. Тельмана, 54-а
Телефони
E-mail
Веб-сайт
Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи:
Код ЄДРПОУ
Органiзацiйно-правова форма
Види дiяльностi
Вiдомостi про статут
Керiвництво установи:
Керiвник Бодян Валентина Олексіївна
Термiн дiї контракту