Головна / Василівський край / с. Мала Білозерка / Малабілозерська дільнича лікарня


Загальні засади:
Повна назва
Малабілозерська дільнича лікарня
Вiдповiдна галузь
Скорочена назва
Мiсцезнаходження 71670, Запорізька обл., Василівський р-н,с.М.Білозерка вул.Вишневського, 36
Телефони (061 75) 5-45-17
E-mail
Веб-сайт
Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи:
Код ЄДРПОУ
Органiзацiйно-правова форма
Види дiяльностi
Вiдомостi про статут
Керiвництво установи:
Керiвник Кравченко Олена Григорівна
Термiн дiї контракту