Загальні засади:
Повна назва
Будинок культури
Вiдповiдна галузь
Скорочена назва
Мiсцезнаходження 71652, Запорізька обл., Василівський район, с. Підгірне, вул. Чкалова, 82
Телефони 067-26-30-812
E-mail
Веб-сайт
Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи:
Код ЄДРПОУ
Органiзацiйно-правова форма
Види дiяльностi
Вiдомостi про статут
Керiвництво установи:
Керiвник Терзієв О.І.
Термiн дiї контракту