Головна / Василівський край / смт. Степногірськ / Фермерське господарство «Скіф»


Загальні засади:
Повна назва
Фермерське господарство «Скіф»
Вiдповiдна галузь
Скорочена назва
Мiсцезнаходження 71611, Запорізька обл., Василівський р-н, с. Степове, вул. Ювелейна, 2/2
Телефони (061 75) 57-3-43
E-mail
Веб-сайт
Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи:
Код ЄДРПОУ
Органiзацiйно-правова форма
Види дiяльностi
Вiдомостi про статут
Керiвництво установи:
Керiвник Кудін Володимир Васильович
Термiн дiї контракту