Головна / Новини / Звіт головної медичної сестри


Про характеристику матеріально-технічної бази, аналіз кадрового забезпечення, посадові інструкції, створення Ради медичних сестер, експертизу якості роботи молодших спеціалістів, результат перевірки всіх структурних підрозділів за 2018р. на підсумковій нараді за результатами діяльності комунального некомерційного підприємства «Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Василівської районної ради Запорізької області проінформувала головна медична сестра С. Діденко.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» були подані заявки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення, які були придбані в повному обсязі.

Проведено розрахунок імуносупресивних препаратів, для надання медичної допомоги чотирьом хворим,які перенесли трансплантацію органів. За рахунок коштів з Державного бюджету централізовано отримано препарати, для даних пацієнтів у повному обсязі.

Штатна чисельність молодшого медичного персоналу КНП «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО складає 132 одиниці - молодші спеціалісти та молодші медичні сестри.

Медичні сестри

Вищої категорії - 74

Першої категорії – 11

Другої категорії – 8

Без категорії – 19

Відповідно до наказу МОЗ України від 25.12.1992 р. №195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання знання в яких дають право займатися медичною та фармацевтичною діяльністю»,медичні та фармацевтичні працівники зобов’язані постійно та періодично підвищувати рівень професійних знань та майстерності в закладах післядипломної освіти.

Подані заявки на медсестринство в сімейній медицині(сестри медичні загальної практики – сімейної медицини)

на спеціалізацію - 5 осіб,

на удосконалення – 25 осіб.

Організація охорони здоров’я (фельдшери ФАП, амбулаторій) – 7 осіб.

Акушерство – 1 особа.

Клінічна діагностика (фельдшери-лаборанти клінічно-діагностичних лабораторій)- 10 осіб;

Фізіотерапія (медсестри фізіотерапевтичних відділень та кабінетів)- 11 осіб.

Протягом 2018 року присвоєно атестаційні категорії, а саме:

- Присвоєння другої категорії - 2 особи;

- Присвоєння першої категорії – 2 особи;

- Подовження першої категорії – 2 особи;

- Присвоєння вищої категорії – 3 особи;

- Підтвердження вищої категорії – 9 осіб.

У зв’язку з реорганізацією комунального закладу на комунальне некомерційне підприємство затверджено директором посадові інструкції молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер.

З метою удосконалення структури управління сестринською справою в КНП «Василівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» ВРР ЗО наказом директора від 12.12.18 року № 100-од створено раду медичних сестер. Мета створення ради медичних сестер є удосконалення організаційних форм роботи середнього персоналу, підвищення професійного рівня кадрів, вивчення та впровадження передового досвіду, виховання високих моральних вимог і відповідальності за доручену справу, формування здорового способу життя як пацієнтів так і співробітників. Складається рада медичних сестер з п’яти секторів:

- Виробничий сектор;

- Навчально-виховний сектор;

- Санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- Сектор контролю якості надання сестринської допомоги, аптечного та інформаційного забезпечення;

- Сектор вивчення та впровадження інноваційних процесів.

Сектори працюють відповідно до розроблених та затверджених планів роботи.

Засідання секторів ради медичних сестер проводять 1 раз на місяць, а за необхідності - позачергово.

Протягом 2018 року проведено чотири засідання Ради медичних сестер,на яких прийнято 4 рішення по удосконаленню організаційних форм роботи середнього медичного персоналу,відповідно до вимог чинного законодавства.

Підготовлено проект наказу №101-од від 12.12.18р «Про організацію проведення відомчої експертизи якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою».

Затверджено положення про відомчу експертизу якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою. Положення розроблено з метою впровадження та організації роботи, щодо управління якістю медичної допомоги, яка надається молодшими спеціалістами з медичною освітою, а також з метою забезпечення одержання пацієнтами медичної допомоги належної якості.

За цей період також були здійснені перевірки всіх підрозділів підприємства в ході яких було перевірено наявність повного комплекту службової документації, якість ведення та фактичного надання медичних послуг, виконання службових обов’язків з фактичним оцінюванням та підрахунками загальної кількості балів.

За результатами оцінювання усіх напрямів роботи середньо районний бал складає - 7,4 бали з максимально можливих 8.

Виявлені недоліки пов’язані з тим, що прилади у приміщенні відсутні або не працюючі, а саме:

Деякі амбулаторії потребують заміну холодильників в яких зберігається вакцина та медикаменти.

 незадовільне забезпечення медичним обладнанням;

 незадовільне забезпечення стерильним матеріалом;

 відсутні бактерицидні опромінювані або закінчився термін дії;

 в неробочому стані гігрометри.

 

розділ: Новини Переглядів: 1435 Дата: вівторок, 12.02.2019 09:30