ПЕРЕЛІК питань на перевірку знання законодавства при проведенні іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Василівського району Запорізької області

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

1. Основні риси Української держави за Конституцією України.

2. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).

3. Форма правління в Україні (ст. 5).

4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст.10).

5. Об'єкти права власності Українського народу (ст.13,14).

6. Найважливіші функції держави (ст.17).

7. Зовнішньополітична діяльність України (ст.18).

8. Правовий порядок в Україні (ст.19).

9. Державні символи України (ст.20).

10. Конституційне право на працю (ст.43).

11. Конституційне право на соціальний захист (ст.46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (ст.49).

13. Конституційне право на освіту (ст. 53).

14. Обов'язки громадянина України (ст.65-68).

15. Право громадянина України на вибори (ст.70).

 ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, корупційне правопорушення.

2. Визначення термінів: неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів (ст. 1).

3. Визначення термінів: близькі особи, реальний конфлікт інтересів (ст.1).

4. Визначення термінів: спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, приватний інтерес, виборні особи (ст.1).

5. Визначення термінів: неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів (ст.1).

6. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст.3).

7. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.4).

8. Повноваження членів Національного агентства (ст.7).

9. Правовий статус членів, працівників та територіальних органів Національного агентства (ст.10).

10. Антикорупційна політика (ст.18).

11. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст.22).

12. Обмеження щодо одержання подарунків (ст.23).

13. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (ст.24).

14. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.25).

15. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.28).

 ПИТАННЯ на перевірку знання з основ менеджменту та психології

1. Стиль керівництва.

2. Основні стилі керівництва.

3. Авторитарний стиль.

4. Демократичный стиль.

5. Ліберальний стиль керівництва.

6. Поняття «Самоконтроль».

7. Фактори, що впливають на процес прийняття рішень.

8. Поняття «команда».

9. Роль керівника у процесі прийняття рішень .

10. Поняття «Самоменеджмент керівника».

 ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

1. Що таке заклад освіти?

2. Дайте визначення «особа з особливими освітніми потребами – це…».ст.1.

3. Як Ви розумієте визначення «якість освітньої діяльності»?(пп. 30 п. 1 ст.1).

4. Хто має право приймати та звільняти працівників закладу освіти? (п. 3 ч. 3 ст. 26).

5. На чому ґрунтується законодавство України про освіту? (п.1 ст.2).

6. Хто має право на освіту та чи може право на освіту бути обмежене законом. 7. Назвіть основні форми здобуття освіти (п. 1 ст. 9).

8. Хто має право затверджувати установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них? (п.1 ст.25).

9. Назвіть невід'ємні складники системи освіти (п. 1 ст. 10З).

10. Яку інформацію зобов’язані оприлюднювати заклади освіти на веб-сайтах згідно Закону України «Про освіту»? (ст. 30).

11. Що таке освітній округ? (п. 2 ч. 2 ст. 13).

12. Що таке опорний заклад освіти? (п. 2 ч. 3 ст. 13).

13. Назвіть форми власності навчального закладу (п. 3 ст. 22).

14. Хто має право здійснювати управління закладом освіти? (п. 2 ст. 24).

15. Назвіть обов’язки керівника закладу освіти (п. 3 ст. 26)

16. Хто призначає керівника закладу освіти? (п. 2 ст. 26).

17. Хто є учасниками освітнього процесу? (ст. 52).

18. Назвіть права батьків здобувачів освіти (п. 2 ст. 55).

19. Назвіть джерела фінансування суб'єктів освітньої діяльності (п. 1 ст. 79).

20. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти? (п. 2 ч. 5 ст. 25).

 

 

 

 

 

 

розділ: Оголошення Переглядів: 263 Дата: 25.10.2017