Головна / Василівський край / с. Балки / Виробнича фірма «Сенсо»


Загальні засади:
Повна назва
Виробнича фірма «Сенсо»
Вiдповiдна галузь
Скорочена назва
Мiсцезнаходження 71635, Запорізька обл., Василівський р-н, с. Балки
Телефони (061 75) 53-0-52
E-mail
Веб-сайт
Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи:
Код ЄДРПОУ
Органiзацiйно-правова форма
Види дiяльностi
Вiдомостi про статут
Керiвництво установи:
Керiвник Мороз Анатолій Миколайович
Термiн дiї контракту