Загальні засади:
Повна назва
СВК «Еристівка»
Вiдповiдна галузь
Скорочена назва
Мiсцезнаходження 71650, Запорізька обл., Василівський район, с.Широке, вул. Леніна, 50
Телефони (061 75) 55-5-16
E-mail eptstivka@meta.ua
Веб-сайт
Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи:
Код ЄДРПОУ
Органiзацiйно-правова форма
Види дiяльностi
Вiдомостi про статут
Керiвництво установи:
Керiвник Бабаченко Віктор Васильович
Термiн дiї контракту