Головна / Василівський край / с. Верхня Криниця / Фермерське господарство «Криниця»


Загальні засади:
Повна назва
Фермерське господарство «Криниця»
Вiдповiдна галузь
Скорочена назва
Мiсцезнаходження 71622, Запорізька область, Василівський район, с. Верхня Криниця, вул. Східна,94
Телефони (061 75) 51-5-58
E-mail
Веб-сайт
Вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи:
Код ЄДРПОУ
Органiзацiйно-правова форма
Види дiяльностi
Вiдомостi про статут
Керiвництво установи:
Керiвник Дривай Олександр Сергійович
Термiн дiї контракту